středa 19. března 2014

O éře viktoriánské, aneb jak to tehdy bylo

Začátkem března se tu konala přednáška pořádaná Victorian Catherine na téma zvyků a života v 19. století ve viktoriánské Anglii. Zde se můžete kouknout na krátkou foto reportáž z akce.

In the beginning of March Victorian Catherine held a presentation about habits and life in 19th century in victorian England. Here you can look at short foto report from this event.Spousta fotek v detailu článku. / Many photos under the cut.


Victorian Catherine předvádí kousky ze své dílny - slaměné kloboučky i paraplíčka, vše lze objednat na jejím webu.
Victorian Catherine showing items she makes - straw hats and parasols, which you can buy at here website.Na akci se dostavilo přes 20 účastníků, mnozí z nich krásně oděni.
On the event was more than 20 visitors, many of them beautifully dressed.


Během přednášky se jedna z přednášejících i přeslékala - pro ukázku rozličných šatů.
During the presentation one of the girls dressed up to show different dresses.


Během přestávky byla možnost nechat si načesat krásný účes od Catherine.
During the break you could have done a beautiful hairstyle by Catherine.
Victorian Catherine své přednášky o viktoriánské době dělá několikrát do roka, v různých městech v ČR. Pokud budete mít možnost se na nějakou podívat, jistě neváhejte, je to velmi zajímavé!
Victorian Catherine makes the presentations about victorian era few times during year, in different czech cities. If you can visit some, don't hesitate, it's very interesting!


Žádné komentáře:

Okomentovat