úterý 24. listopadu 2015

Das große Steampanoptikum

Velkolepé Steampanoptikum - fantastický výlet do světa německého steampunku
Kniha vyšla letos v květnu a za 20€ si ji můžete zakoupit na Amazonu.
Nahlédnout můžete též v butiku Porcelain Doll - jeden výtisk pouze k prohlížení máme k dispozici v naší knihovničce.

The Great Steampanoptikum - fantastic trip to the world of german Steampunk
The book was published in May this year and you can buy it at Amazon for 20€.
You can look inside in the Porcelain Doll boutique, too - one book for reading only is avalaible in our little library!

Formy steampunku jsou tak pestrobarevné a rozmanité jako cesta kolem světa za 80 dní. Clara Lina Wirz a Alex Jahnke vám ve Steampanoptiku představí mnoho variací steampunku z německy mluvících zemí a umělců, jež jej tvoří. Budeme cestovat literaturou, protkanou éterem a párou, ke společnosti s dobrými mravy. Podíváme se na šílené vynálezy i hudební výlety do viktoriánské budoucnosti. V knize je kladen důraz především na vizuální dojem, jak si toto téma zaslouží. Dílo ukrývá faktické texty, prózu, poezii i fotografie umně nakombinované v zábavné počtení.

The forms of Steampunk are so colourful and diverse as a trip around the world in eighty days. In the Steampanoptikum, Clara Lina Wirz and Alex Jahnke will show you the many variations of Steampunk from German-speaking countries and the artists who create it. We will travel through literature, interwoven with aether and steam, to a society with good manners. We will see crazy inventions as well as musical trips into Victorian future. The book leaves a strong visual impression, as this topic deserves. Factual texts, prose, poetry and images are skillfuly combined into pleasurable reading.

Žádné komentáře:

Okomentovat